52b252ee53

Akcija solarnih sustava

Bramac prodajna akcija solarnih sustava sada za samo 18.800,00 kn!!!

Smanjite svoje troškove potrošnje energije za pripremu tople sanitarne vode do 80%!

Ponuda se odnosi na 2 kom. AWK kolektora uk.površine 5,10 m² ( sa nosačima za krov) +

spremnik za toplu sanitarnu vodu 300 l + solarna pumpa + solarna regulacija + ekspanzivna posuda + solarna tekućina 25 l.