Zašto energetska obnova?

 • Većina kuća u Hrvatskoj nema odgovarajuću toplinsku zaÅ¡titu ovojnice i vanjsku stolariju niti energetski učinkovit sustav grijanja
 • Kuće imaju visoke troÅ¡kove za energiju zbog rasipanja energije odnosno velikih gubitaka energije kroz zidove, krov, stropove ili pod te vanjsku stolariju
 • Cjelovitom energetskom obnovom kuće potroÅ¡nju energije možete smanjiti za 30 do 60 %
 • KoriÅ¡tenjem obnovljivih izvora energije, uÅ¡tede na troÅ¡kovima za energiju su joÅ¡ i veće

Energetska-skala

Å to se sufinancira?

kuca2

 1. Zamjena vanjske stolarije
 2. Toplinska zaÅ¡tita ovojnice grijanog prostora –  vanjskog zida, krova, stropa, ukopanih dijelova i poda
 3. Ugradnja kondenzacijskog plinskog kotla
 4. Ugradnja sustava za koriÅ¡tenje obnovljivih izvora energije – sunčanih toplinskih pretvarača (kolektora), kotlova na biomasu, dizalica topline, fotonaponskih pretvarača

Koliki iznos je moguće dobiti?

Jedna kuća se može prijaviti za sufinanciranje jedne
ili više navedenih mjera energetske obnove. Postotak poticaja kreće se od 40 do 80%, ovisno o lokaciji kuće.

tablica

Kako se Prijaviti?

Za bespovratna sredstva se prijavljujete direktno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a prijave se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja. Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća će biti otvoren do iskorištenja predviđenih sredstava ili do konca 2015. godine.

3 koraka prijave:

 1. KONTAKTIRATI CERTIFIKATORA
  Uputite zahtjev za inicijalni pregled kuće energetskom certifikatoru s popisa ovlaštenih certifikatora koji se nalazi na www.fzoeu.hr. Trošak certifikatora u potpunosti snosi Fond. Ako Vaša kuća zadovoljava propisane uvjete, certifikator će provesti prvi energetski pregled, izraditi izvješće o istom i pomoći Vam u pripremi dokumentacije za prijavu.
 2. TRAŽITI PONUDU IZVOĐAČA
  Na temelju energetskog pregleda zatražite detaljnu ponudu dobavljača opreme i izvođača radova. Za postavljanje sustava s fotonaponskim pretvaračima je umjesto prvog pregleda i ponude izvođača potrebna izrada Glavnog projekta od strane ovlaštenog projektanta.
 3. FONDU DOSTAVITI ZAHTIJEV ZA SUFINANCIRANJE  Prijavu za sufinanciranje uputite na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (RADNIČKA 80,10000 ZAGREB), te joj priložite Izvješće o energetskom pregledu, ponudu izvođača i ostalu potrebnu dokumentaciju navedenu u tekstu Javnog poziva.

Popis potrebne dokumentacije za prijavu

 1. Prijavni obrazac 
 2. Uvjerenje o prebivalištu ili obostrana preslika osobne iskaznice podnositelja 
 3. Dokaz legalnosti obiteljske kuće*
 4. Izjava vlasnika ili svih suvlasnika:
  – da kuća nije dograÄ‘ivana ili mijenjana u odnosu na dokaz legalnosti
  – da su svi suvlasnici suglasni za provoÄ‘enje projekta
  – je li kuća zaÅ¡tićeno kulturno dobro ili je u povijesnoj urbanoj cjelini koja je kulturno dobro. Ako jest, obvezna je Suglasnost nadležnog konzervatorskog ureda
 5. Zemljišno-knjižni izvadak ili drugi dokaz vlasništva
 6. Izvješće o prvom energetskom pregledu obiteljske kuće – nije potrebno za fotonapon
 7. Detaljna ponuda izvođača za opremu i radove za sve mjere, osim za fotonapon za koji je potreban glavni projekt s troškovnikom opreme, radova i usluga

* r.Mjera povećanja zaštite ovojnice može se provoditi i na obiteljskim kućama koje nemaju izvedenu fasadu , a koje su izgrađene prije 21. 6. 2011. na temelju gradevinske dozvole iii drugog odgovarajućeg akta te ne svakoj zgradi koja je prema Zakonu o gradnji s njom izjednačena, a na kojoj su izvedeni svi građevinski i drugi radovi.

Å to nakon prijave?

 • Ako je VaÅ¡ zahtjev u skladu s propisanim kriterijima Javnog poziva, u roku 45 dana od dana zaprimanja VaÅ¡e prijave ćete od Fonda dobiti Odluku i Ugovor o sufinanciranju i možete provesti planirane radove. Rok za izvoÄ‘enje radova je 12 mjeseci od datuma donoÅ¡enja odluke Fonda.
 • Nakon provedenih radova, ponovo ćete kontaktirati odabranog certifikatora, koji če izraditi Izvješće o zavrÅ¡nom energetskom pregledu i izdati energetski certifikat kuće.
 • Fondu ćete u roku od 30 dana od datuma izrade Izvješća o zavrÅ¡nom energetskom pregledu uputiti poÅ¡tom Zahtjev za isplatu sredstava, kojem ćete priložiti certifikat i svu ostalu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.
 • U roku 30 dana od dana dostave potpunog zahtjeva za isplatu, Fond će isplatiti bespovratna sredstva na račune certifikatora i izvoÄ‘ača radova odnosno na VaÅ¡ račun, ako ste dostavili dokaz da ste podmirili sve opravdane troÅ¡kove izvedenih radova.

VIÅ E O UVJETIMA SUFINANCIRANJA I PROCESU PRIJAVE:
www.fzoeu.hr I www.mzoip.hr I www.mgipu.hr  obiteljske-kuce@fzoeu.hr
besplatni info telefon 0800 200 170 (radnim danom od 9-15 sati)

Vodič kako do sredstava za energetsku obnovu kuća 2015